DESIGN RELATIONS

DESIGN RELATIONS


Design relations bestod av en gruppe designere med kompetanse innenfor hvert sitt område, og det var vikitig å få fremhevet dette.


Design relations jobbet med produkter helhetlig-et produkt er som regel relatert til andre produkter. Bedriften bestod av utøvere innen grafisk design, webdesign, 3D modellering, arkitektur, møbel og interiør. Oppgaven bestod av utarbeidelse av bla:


Logo, designmanual, hjemmeside, brosjyre og visittkort

Design relations


Det ble utarbeidet en komplett profil med logo og symbol. Dette ble så utgangspunktet for bla.  hjemmeside, brosjyre og visittkort...